FAMOUS HISTORICAL MONUMENTS OF INDIA

  Ajanta- Ellora Caves (Aurangabad,Maharashtra) : Gupta rulers
  Aram Bagh (Agra,UP) : Babur
  Agra Fort (Agra,UP) : Akbar
  Akbar’s Mausoleum (Sikandra,UP) : Akbar
  Itmad-ud-daula Fort (Agra,UP) : Noorjahan
  Bibi Ka Maqbara (Aurangabad,Maharashtra) : Aurangzeb
  CharMinar (Hyderabad,Andhra Pradesh) : Quli Qutub Shah
  Deewan-e- Khas (Agra Fort,UP) : Shahjahan
  Elephanta’s cave (Mumbai,Maharashtra) : Rashtrakuta rulers
  Fatehpur Sikri (Agra,UP) : Akbar


  Ferozshah Kotla (Delhi) : Ferozshan Tughlaq
  Gateway of India (Mumbai,Maharashtra) : British Govt.
  Hawa Mahal (Jaipur,Rajasthan) : Maharaja Pratap Singh
  Humayun’s Tomb (Delhi) : Humayun’s wife
  Jama Masjid (Agra,UP) : Shahjahan
  Jama masjid (Delhi) : Shahjahan
  Jagannath Temple (Puri,Odisha) : Anantvarman Ganga
  Jantar-Mantar (Delhi) : Sawai Jai Singh
  Jim Corbett Park (Nainital,Uttarakhand) : Sir Malcom Hailley
  Jodhpur Fort (Jodhpur,Rajasthan) : Rao Jodhaji
  Makka Masjid (Hyderabad,Andhra Pradesh) : Quli Qutub Shah
  Moti Masjid (Agra Fort,UP) : Shahjahan
  Moti Masjid (Delhi Fort) : Aurangzeb
  Qutub Minar (Delhi) : Qutubuddin Aibak
  Red Fort (Delhi) : Shahjahan
  Sabarmati Ashram (Ahmadabad,Gujarat) : Mahatma Gandhi
  Shantiniketan (West Bengal) : Rabindra Nath Tagore
  Shish Mahal (Agra,UP) : Shahjahan
  Shalimar Garden (Srinagar,J & K) : Jahangir
  Sun Temple (Kornak,Odisha) : Narsimhadeva I
  Swarna Mandir (Golden Temple) (Amritsar,Punjab) : Guru Ramdas
  Tajmahal (Agra,UP) : Shahjahan
  Vellure Math (Kolkata,West Bengal) : Swami Vivekanand